Login
Register

Головна

Майнові права українців

Знання

Різне

Українська нація

 monastyrsky wolod01У книжці коротко викладено сучасні досяг­нення у вивченні походження як нації, так і націоналізму. Зокрема висвітлено дані про те, що в основі формування останнього лежить генетично визначений принцип про надання переваги інтересам власної нації над інтересами всіх інших націй, з чого зроблено висновок, що націона­лізм-це категорія генетична, а тому універсальна, досконала та вічна.
Окремий розділ присвячено висвітленню різних аспектів українського націоналізму
походження нації та націоналізму, формування організованого націоналізму і націоналізму в незалежній Україні.

Передмова Олександри Сербенської
Рецензенти:
 О.А. Сербенська, академік AH Вищої школи України, доктор філологічних наук, професор Львівського національного університету ім. І. Франка;
О.З. Маланчук-Рибак, доктор історичних наук, професор Львівської національної академії мистецтв.
О Володимир Монастирський, 2012

Володимир Анатолійович МонастирськийЗ’ясуйте значення слів — і ви звільните людство від половини суперечок.
Р. ДЕКАРТ

У коментарях читачів до моєї статті «Націоналізм: чим він є — злом чи добром?» відображене переважно позитивне ставлення до націоналізму, хоча є й негативні висловлювання. Отже, ведеться дискусія, яка засвідчує, по-перше, що ця проблема потребує ширшого і глибшого аналізу, а по-друге, що далеко не всі читачі знають сучасне значення політологічних термінів (слів), які стосуються цієї проблеми. Тому я вирішив написати ще одну статтю, в якій на підставі довідкової літератури сучасної української (не радянської) політології, викладаючи матеріал, даватиму визначення термінів.

Володимир МонастирськийДо істини докопується тільки той, хто чітко визначає значення слів
В. Монастирський

Українці, як відомо, понад три сторіччя були бездержавною нацією, їх поневолювали різні нації, і передовсім російська. Цілком природно, що в таких умовах у них сформувався український націоналізм визволення, який постійно спонукав їх до національно-визвольної боротьби. Проте після того, як 1991 року був ухвалений «Акт проголошення незалежності України», здавалося, що справу зроблено — українці досягли своєї мети, тому з того часу майже вся еліта української нації стверджує, що націоналізм нам більше не потрібний, а потрібна тільки вагома національна ідея.

nacionalizm zachystВідомо, що немає абсолютного добра, так само як немає абсолютного зла. Те, що є добром для одних, може бути злом для інших і навпаки. У газеті «День» (№ 34—35 від 25—26 лютого) я прочитав статтю журналіста Остапа Дроздова «Криголам не може плавати в болоті? або Чому Ліна Костенко не повинна приїжджати до Львова», в якій автор з презирством висловлюється про український націоналізм.

Я ніколи не був і не є членом жодної партії, але завжди був і є переконаним українським націоналістом, тому не можу не стати на захист націоналізму. На мою думку, питання про націоналізм потрібно ставити так: для кого націоналізм є добром, а для кого — злом?

 

monastyrsky wolodДо істини докопується тільки той, хто чітко визначає значення слів.
В. Монастирський


В Україні протягом сторіч здійснювався етноцид української нації, він став для українців не тільки вели¬кою трагедією, а й найбільшою загрозою їхньому існу¬ванню як нації. Оскільки його продовжують здійснювати і в незалежній Україні, то є всі підстави стверджувати, що саме етноцид є головною причиною тієї дуже не¬простої ситуації, яка склалася в українській політиці, економіці, культурі та духовності.

Проте, якщо поняття «геноцид» добре відоме більшості людей, то про етноцид майже нічого не відомо. Тому пригляньмось пильніше до всіх тих питань, які пов’язані з цим явищем.